Företagsinformation Elitdata i Varberg AB

Företaget

Elitdata är en kvalificerad leverantör av utrustning och tjänster för IT-relaterad infrastruktur. Vi har lång erfarenhet och eftersträvar att alltid vara en kompetent och pålitlig samarbetspartner. Elitdata är en leverantör av IT-utrustning och IT-tjänster sedan 1997.

 

Vi bryr oss om hur din IT-avdelning ser ut

Elitdata är din professionella inköpare av märkesdatorer och allt vad som där tillhör. Ring alltid oss först om du vill vara säker på att få den senaste produkten med rätt prestanda till det absolut bästa priset. Vi levererar hårdvara till alla IT-avdelningar oavsett hur de ser ut. 
 

Elitdata är också din professionella installatör och driftsättare när våra produkter skall samspela med alla dina befintliga datorer, skrivare, servrar och andra hårdvaror i ditt nätverk. Och helst vill vi vara på plats hos dig och kolla läget innan vi föreslår de lämpligaste burkarna för just ditt system.

  

Affärsidé

Vi är en lokal IT partner som bedriver försäljning av datorprodukter samt relaterade tjänster till företag och organisationer.

 

Vision

Att vara den naturliga samarbetspartnern och leverantören när det gäller IT-infrastruktur och tillhörande tillämpningar i Varberg med omnejd. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av stort personligt engagemang och ansvar för kvalitet och kompetens.

 

Kunder

Bland våra kunder finns allt från mindre företag till internationella koncerner inom olika branscher. Vi värdesätter våra kunder och bemöter alla med samma engagemang, ansvarstagande och ödmjukhet. Vårt mål är att uppfattas som ett personligt företag där ingen blir en i mängden. På begäran kan vi lämna referenser för specifika lösningar, installationer eller tjänster.

 

Miljöpolicy

Elitdata verkar aktivt för att hushålla med resurser och därigenom minska miljöpåverkan i form av energiåtgång, avfall och transporter. Detta ger våra kunder möjlighet att minska sin egen miljöbelastning i den egna verksamheten.