Hosting av funktioner eller servrar

Begreppet "Molnet" är idag en väl använd term som innebär att erbjuda IT-funktioner som tjänst.

Vi har tjänster som ger företaget den kapacitet och de funktioner ni behöver, när det behövs.

Tjänsten innebär att ni kan skräddarsy den ideala lösningen för just er verksamhet.

 

Ni kan välja mellan att flytta delar av eller hela er IT-funktion till vår Hosting. Med trygg förvissning om att företagets IT-system får fullständig support i kombination med hög tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Den höga tillgängligheten ger även de anställda möjlighet att arbeta var och när de vill samt förenklar samarbetet mellan olika enheter.

För användaren innebär att hela verksamheten nås genom en vanlig internetuppkoppling. Ni har tillgång till företagets alla gemensamma ytor, programvaror och all gemensam information direkt över internet. Med ett personligt användarkonto säkerställer vi att alla uppgifter är i tryggt förvar och endast läses av dig.

 

Vi erbjuder följande funktioner

 

  • SharePoint: för intranät, bild – och dokumentlagring, projektplatser etc.
  • Exchange: för hantering av e-post, kalender och uppgifter
  • Online Backup: för att skydda data och filer lokalt på företagets klienter och servers
  • Applikationsserver för företagets applikationer
  • Terminalserver: för leverans av företagets applikationer till era klienter
  • Webbserver: för leverans av företagets applikationer och webbsidor