Onlinebackup - enkel lösning för alla typer av backuper.

Så fungerar det:

Installation:

Man installerar en backupprogramvara på servern eller datorn. Den etablerar kontakt med våra lagringsservrar. I större nätverk kan man ha en lokal backupserver som replikerar till våra lagringsservrar.

 

Konfigurering/ backup:

Man markerar vad som skall inkluderas i backupen, och när backup skall ske. Det kan vara hela servrar eller valfria filer. Backup sker vanligen 1 gång per dag. Första gången backup sker så kopieras all information över Internet, vilket kan bli tidsödande. Då finns möjligheten till en lokal backup till en USB hårddisk som vi migrerar in i lagringsservrarna. Därefter tar den endast backup på ändrade filer över Internet.

 

Säkerhet/ återställning:

All information krypteras med 3DES 192 bitars teknik, och filerna ligger även krypterade i vår miljö. Endast genom rätt lösenord kan filerna återställas. Återställning av hela maskiner eller specifika filer kan ske över Internet eller via USB hårddisk.

 

Rapporter:

Varje natt körs en rapport som visar hur backupen fungerar. Vi åtgärdar direkt om något problem uppstår.

 

Fördelar med On-line backup:

 • Slipp stora investeringar i backupprogramvara, backupstation och band.
 • Ni behöver inte byta band och ta med hem.
 • Ta bort säkerhetsrisk med att band kommer i orätta händer.
 • Ni vet att backup sker till extern plats, och vi övervakar att det fungerar.
 • Vid första backup eller vid återställning kan vi flytta data via USB hårddisk.

 

 

 

Omfattning/ stöd för:

 • Disk Image Backup
 • Bare Metal Restore with P2V
 • MS Exchange Backup
 • MS SQL Server Backup
 • MS Sharepoint Backup
 • MS Exchange Mailbox and Mail Level Restore
 • Active Directory/System State Backup
 • Outlook Backup
 • MySQL Server Backup
 • Oracle Backup
 • VMWare Backup
 • Open File Backup
 • Multiple Full Backups & Synthetic Full Backups
 • Byte-level Incremental Backup
 • Advanced Encryption & Compression
 • Advanced Reports & Alerts
 • Backup Within a Time Window