SharePoint

Vi erbjuder SharePoint till företag som vill förbättra effektiviteten i verksamheten genom att ge de anställda möjligheterna att dela med sig av idéer och dokument, skapa anpassade lösningar för och hitta rätt affärsinformation.

Funktionerna hos SharePoint kan förenklat delas in i några huvudområden. Samarbete, vilket ger möjlighet att bl.a. skapa olika typer av samarbetsytor, projektytor, intranät och externa webbsidor. Informationshantering täcker in alla områden när det gäller att få in, lagra, arkivera och publicera information medan Sök skapar möjlighet att söka efter allt från dokument och länkar till personer. Det fjärde och sista huvudområdet Beslutsstöd gör det möjligt att plocka in information från andra system, analysera den och presentera den på en samarbetsyta.

 

SharePoint kan företaget minska kostnaderna för utbildning och underhåll, spara tid och kraft och fokusera på viktiga affärsfrågor.

- Dokumenthantering med versionshantering- Öppna / redigera i Microsoft Word och Microsoft Excel i webbläsaren- Stöd för flera olika webbläsare- Wiki-sidor för enkel redigering- Koppling till externa databaser- SharePoint Workspace information när man är offline- Sökfunktion- Integration med Microsoft Office 2010- Följer öppna standarder, så att man kan använda program och system från andra tillverkare

Dokumenthantering

Dokumenthantering är en viktig del av Sharepoint. Med Sharepoint dokumenthanteringssystem får du en bättre kontroll över versionshantering och det finns en versionskontroll som ser till att inte flera personer ändrar i ett dokument samtidigt.

 

Det går också att styra om användarna måste spara ett dokument med hjälp av metadata (exempelvis kan man göra så att användaren måste ange vilken kund dokumentet gäller när han/hon laddar upp ett nytt dokument). Dokumenten är 100 procent sökbara på både metadata samt innehåll. Det går även att sätta upp mallar för exempelvis offerter.

 

Funktioner i SharePoint dokumenthanteringssystem:

  • Versionshantering inklusive versionskontroll
  • Metadata (för att styra att dokument sparas korrekt)
  • Bra sökbarhet
  • Möjlighet lagra mallar (exempelvis offertmallar)