Supportavtal

För att upprätthålla en säker och stabil IT-miljö är det viktigt att den kontrolleras med jämna mellanrum. Det gör vi i våra supportavtal. Det ger oss möjlighet att göra uppdateringar och justeringar innan det hinner påverka er som användare.

 

Vi erbjuder olika typer av fasta avtal, från besök av oss en eller ett par gånger i månaden, till att ta över hela ansvaret för den dagliga IT-verksamheten. Ett avtal anpassas alltid efter era behov och innebär flera fördelar:

 

  • Vi löser problemen innan de blivit problem.
  • Schemalagda besök: Ni vet när vi finns på plats och kan planera för det, istället för att ni ska ringa akut och riskera att vi är uppbokade på annat just då. Ni kan passa på att även få annat än bara det akuta åtgärdat.
  • Ni slipper ansvaret: Vi håller koll på vad som bör göras och när det bör ske.

Supportavtalet kan även kompletteras med ett inställelseavtal, då vi garanterar att vara på plats inom 4 eller 8 timmar ifall ni behöver hjälp på plats.

klart.se