top of page

Vi driftar er miljö oavsett placering. 

Hosting med valfrihet
Elitdatas utbud av hostingtjänster sträcker sig från uthyrning av plats för er server i vårt datacenter (s.k. colocation) till fullskalig drift av er IT-miljö i VPS miljö eller Co-location. Hosting är IT-drift där er server snurrar med konstant och stabil tillgänglighet. Er personal fokuserar på arbetsuppgifter som skapar värde i er organisation. Elitdata ansvarar för drift, underhåll och övervakning av era servrar och klienter. Vi erbjuder flexibla tjänster  i modern, säkra och effektiv datahall för serverhosting som vi anpassar efter era behov. Med våra datacentertjänster slipper ni alla dolda kostnader för er server: el, kyla, säkerhet, backup, drift och support. Ni får ett helhetsgrepp om er IT-drift och kontroll på kostnaderna för serverdriften.

In-House hosting är traditionell serverdrift i egen miljö. Ni har servrarna i egen lokation, men vi ansvarar för drift och övervakning.

VPS SERVER

Med en VPS server får ni reserverad serverkapacitet  med CPU, RAM-minne osv. Till skillnad från en dedikerad server så behöver man inte hantera någon hårdvara. En VPS är som en vanlig server, som är lite enklare att använda.
Denna plattform är lastbalanserad och redundant i flera led, för att ge så bra prestanda och hög tillgänglighet som möjligt. 

CO-LOCATION

Co-location innebär att du ställer din server hos oss. Lösningen innebär att ni outsourcar er IT-miljö och hårdvara, vilket är kostnadseffektivt. Ni som företagare slipper investera i kyla, klimatkontroll, redundant kraft och kommunikation. Elitdata ansvarar för drift, underhåll och övervakning av era servrar. Vi erbjuder flexibla tjänster i modern, säker och effektiv datahall för serverhosting som vi anpassar efter era behov. 

Dedikerad server innebär att ni hyr en server av oss, som enbart är dedikerad för Er som kund. En dedikerad server ger er som kund den maximala kraften och de snabbaste läsningarna från disk. Elitdata står som ägare till servern och har fullt ansvar för hårdvara. Det är ni som bestämmer vad servern skall användas till och vad ni vill köra för mjukvaror. Kapaciteten delas inte med andra kunder.

in house
HOSTING

DEDIKERAD server

Hybrid hosting

In-House Hosting

Traditionell server/klient miljö i egna lokaler. Vi ansvarar för drift och övervakning

Med hjälp av specialistkompetens från Elitdata så behöver ni ingen egen IT avdelning som driftar era servrar i egna lokaler.
Vi ser till att IT miljön fungerar och ni kan fokusera på era kärnområden.

Därför In-House Hosting

 • Servrar i egna lokaler ger hög tillgänglighet även om datakommunikationen bryts

 • I större miljöer kan det vara mer kostnadseffektivt med egen utrustning.

VPS server

VPS server

Alltid den kapacitet och prestanda du behöver

Servern är ”på kran” vilket gör att kapaciteten kan förändras över tid, till exempel när din verksamhet växer och det då behövs mer kapacitet. Du köper alltså inte mer kapacitet än verksamheten har behov av just idag. Användandet och funktionen fungerar på samma sätt som om det vore en egen serverhårdvara. Tillgängligheten säkerställs genom att VPS server levereras från ett redundant serverkluster. Det betyder bland annat att hårdvaran kan gå sönder i drift utan att din verksamhet påverkas.
 

Vi ansvarar för skalskydd, elförsörjning, kyla och anslutning till internet. Och din verksamhet får en låg instegskostnad – vi har redan tagit investeringen i ett säkert datacenter.

De virtuella servrarna kan snabbt och automatiskt flyttas mellan de fysiska hostservrarna om det skulle uppstå problem med hård- eller mjukvara. Det resulterar i en tjänst med väldigt hög tillgänglighet. Underhållsarbete kan utföras utan att påverka driften av de virtuella servrarna. Du slipper bekymra dig om underliggande hårdvara som åldras, de virtuella servrarna flyttas sömlöst över till ny hårdvara när det uppgraderingar behövs. Nätmässigt ingår även ett eller flera egna nät i form av VLAN.

Välj valfritt operativsystem för verksamhetens server, vi installerar efter önskemål. När installationen är färdig får du tillgång till servern via vald kommunikationslösning/brandvägg - ofta via IPsec VPN mot ditt kontorsnät (som vi även kan hjälpa till att sätta upp). Alternativt finns möjlighet att ansluta mot servern och nätet via RDweb. Licensering av mjukvara sker i form av SPLA, vilket kan beskrivas som hyrlicenser. Där kan vi erbjuda licenser för alla Microsofts produkter, men även för andra mjukvaror exempelvis Adobe via vår licenspartner.

SPLA-leverantör

Vi har en kostnadseffektiv prissättning på alla typer av Microsoftlicenser: SQL, Exchange, Remote Desktop (RDS), VPN med mera.

Därför VPS Server

 • Låg instegskostnad

 • Full tillgång till servern genom fjärruppkoppling

 • Redundant serverkluster

 • Extremt driftsäkert datacenter

 • Hög flexibilitet – prestanda när du behöver den

 • Enkelt att skala upp eller ner kapacitet

 • Högkvalitativ support via telefon och e-post

Co-location

Co-location

Full kontroll men slipp eget ansvar

Med Colocation tar vi det fysiska ansvaret för skalskydd, elförsörjning, kyla och anslutning till internet. Allt du behöver göra är att förse oss med dina servrar. 
 

Tillgängligheten är maximal, vilket förstås betyder stor trygghet för dig som kund. Dessutom har vi fastpris så att det blir enkelt att budgetera – inga överraskningar. 
 

Att vi redan har tagit investeringen i ett säkert datacenter, betyder att din instegskostnad blir låg. 

Kort sagt: Med Colocation säkrar du tillgängligheten och den fysiska driften av er egen hårdvara och ändå ha full kontroll.

Därför Colocation

 • Modernt datacenter

 • Automatisk felsökning och felavhjälpning påbörjas omgående

 • Full tillgång till din server/servrar genom fjärruppkoppling

 • Hög tillgänglighet 

Dedikerad servr

Dedikerad server

Server för dig som inte vill dela

Att ha en egen Dedikerad server har många fördelar. Ni får egen hårdvara och kan därför nyttja precis alla de resurser som finns tillgängliga. Med en dedikerad server ges ni som kund maximal kapacitet och snabb läsning från disk.


Elitdata erbjuder skräddarsydda Dedikerade servrar helt enligt er behovsbild.

Dedikerad Server innebär att vi designar den serverkapacitet din verksamhet behöver för att uppfylla alla krav på prestanda, tillgänglighet och kontroll.

Du undviker på så sätt kapitalbindning i serverhårdvara och behöver inte längre fundera på drift, underhåll, reinvestering av teknisk utrustning – det ansvarar vi för. Dessutom kan vi garantera en mycket bra hårdvarusupport.


Dedikerad Server kan ge dig en mer kostnadseffektiv lösning än vår tjänst Virtuell Server om serverbehovet är stort.

Leveransen sker från vårt datacenter med redundant infrastruktur och extremt hög driftsäkerhet. Användning och funktionalitet fungerar på samma sätt som om det vore en egen serverhårdvara på plats hos er själva.

SPLA-leverantör

Vi har en kostnadseffektiv prissättning på alla typer av Microsoftlicenser: SQL, Exchange, Remote Desktop (RDS), VPN med mera.

Därför Dedikerad Server

 • Skräddarsydd enligt dina behov

 • Kostnadseffektiv vid stort serverbehov

 • Driftsäkert datacenter

 • Full tillgång till servern

 • Fullgod hårdvarusupport

 • Support via telefon och e-post

bottom of page