top of page

Vi är experter på moderna IT-tjänster

Elitdata har en heltäckande tjänsteportfölj med fokus på IT-drift, Hosting, Cloud/ Molntjänster, Hybrid-IT, Säkerhet, Konsultverksamhet och Helpdesk. Genom att välja Elitdata som din IT-leverantör får du tillgång till de IT-tjänster som ett modernt företag behöver för att arbeta säkert, effektivt och i slutändan göra bättre affärer.

Vi är IT-konsulter som är både generalister och specialister. Vi har ett brett konsultutbud och erbjuder allt från enklare konsulttjänster till avancerade konsultuppdrag. Vår styrka är snabbhet och flexibilitet med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid och till rätt pris.

HELPDESK

Vår helpdesk är grunden i vår användarsupport. Samtliga supportärenden som kommer in registreras i vårt ärendehanterings-system för att säkerställa effektiv hantering. Av de ärenden som tas emot i vår helpdesk åtgärdas de flesta vid första kontakten, antingen över telefon eller med hjälp av fjärrverktyg.

Som er förlängda IT-avdelning tar vi hand om all IT-admin och dataskötsel. Dessutom ger vi era användare support så fort de behöver det utan att det tar tid eller resurser från er. Med oss på Elitdata som er IT-avdelning har ni tillgång till våra kunniga teknikers samlade kunskap.

Som leverantör av er IT-drift ansvarar vi för en stabil och säker drift och övervakning av serverutrustning, operativsystem och applikationer. Vi övervakar systemen i er IT miljö eller i våra egna datacenter. Det är ett aktivt arbete där vi övervakar systemen och agerar snabbt om en incident sker.

EXTERN
IT-Avdelning

IT-DRIFT OCH Övervakning

IT-konsulter

Ur användarens perspektiv är applikationerna utan tvekan det viktigaste i hela IT-miljön. Vissa applikationer är standard-applikationer, andra är kundunika, vissa är molntjänster och andra ligger lokalt installerade hos kunden. Oavsett vilket, så är det viktigt att ha lättåtkomliga och väl fungerande applikationer.

Molnet i all ära, men alla applikationer kan inte eller bör inte köras i molnet. Publika, privata och lokala moln-tjänster ska i första hand inte ses som konkurrenter, utan snarare som komplement till varandra. I vissa fall fungerar publika molntjänster bäst, i andra fall är det bättre att välja en av våra tjänster eller en lokal installation.

Arbetsplats som tjänst innebär att vi centralt hanterar er klientplattform. Detta innebär att varje användare har en säker och stabil dator där vi proaktivt minimerar incidenter och kontinuerligt håller mjukvara och applikationer uppdaterade.

Trådlöst som tjänst innebär att vi centralt hanterar ert Wi-Fi, vilket innebär att ni får en säker och stabil trådlös uppkoppling på arbetsplatsen där vi proaktivt minimerar incidenter och kontinuerligt håller mjukvara uppdaterad.

ARBETSPLATS
SOM TJÄNST

TRÅDLÖST
SOM TJÄNST

CLOUD/ MOLN

HYbrid-it

E-post är idag ett av de allra viktigaste arbetsredskapen, många kan inte göra några affärer alls om inte e-post kan skickas och tas emot. Många har affärskritisk information lagrad endast som bilagor i e-post. Vi leveranssäkrar eposten och kan filtrera bort oönskad epost.

Er IT-miljö behöver vara säker
Ökningen av molntjänster, virtualisering, datacenter och mobilitet är en utmaning varje organisation. Det är inte längre bara en fråga om teknisk utrustning utan snarare en helt ny strategi för IT-säkerhet, som omfattar strategi, teknik, organisation och juridisk.

BACKUP

Backup som tjänst ger trygg och effektiv säkerhetskopiering och återställning som gör det möjligt att återhämta sig från driftstopp och dataförlust. Er backup-data lagras i vårt moderna datacenter.

LICENSER

Att hålla ordning på sina licenser kan vara en utmaning för många organisationer. Med vår licenshantering slipper ni lägga mycket tid och resurser på att hålla reda på licenser och administrationen kring dessa.

EPOST SOM TJÄNST

SÄKERHET

IT Konsulter

IT Konsulter

Kvalificerade och engagerade.

Med hjälp av specialistkompetens från Elitdata får ni allt ifrån rådgivning och stöd till implementering och driftsättning. Våra konsulter har lång erfarenhet, hög kompetens med stor verksamhetsförståelse och med en mycket god teknisk insikt för att hjälpa er att designa, implementera och driftsätta en modern IT-infrastruktur som är säker, flexibel och kostnadseffektiv.

Våra konsulter håller även utbildningar inom olika områden. Detta är en fördel för våra kunder då det garanterar att både den praktiska erfarenheten och de senaste teoretiska kunskaperna finns hos konsulterna som anlitas. Framför allt hjälper vi våra befintliga avtalskunder med både små och stora uppdrag, och är också ofta både kompetens- och resursförstärkning till större företag och organisationers egna IT-avdelningar

Våra konsulttjänster i korthet:
• Systemintegration
• Drift och förvaltning
• Service och support
• Kommunikation och säkerhet
• Datacenter
• Klientlösningar
• Molntjänster

Omfattning
Det är ni som väljer vilka delar ni vill ha hjälp med. En del av våra kunder behöver driftstöd några timmar i veckan, medan andra låter oss ta hand om hela IT-infrastrukturen.

Helpdesk

Helpdesk

Vår Helpdesk finns alltid tillgänglig, tar inte semester och blir inte sjukskriven. Detta innebär att era användare alltid har tillgång till kvalificerad IT-support.

Vår Helpdesk sköter alla era supportbehov, på ett enkelt och överskådligt sätt, oavsett komplexitet. Helpdesk är alltid den första instansen för ert ärende, där det prioriteras, eskaleras och löses. Ni kan nå oss via telefon, mail eller vår kundportal. Vi har god vana av att lösa användares stora och små IT-frågor i vardagen.

Våra tekniker är placerad på vårt kontor i Varberg. Vi löser oftast ärenden på distans, med hjälp av fjärrstyrning av enheter och utrustning.

Helpdesk kan antingen vara en del av vår tjänst Extern IT-avdelning, eller en fristående tjänst där vi enbart agerar första linje-support och eskalerar övriga ärenden till er, dokumenterade och tillgängliga i vårt ärendehanteringssystem som ni får tillgång till.

Tjänsten fungerar lika bra för organisationer med eller utan egen IT-personal. Era medarbetare behöver bara ringa ett enda telefonnummer för att få hjälp med alla sina IT-frågor och problem. Vår Helpdesk agerar exempelvis 1st line för hela företaget, 2nd line till er nuvarande support­funktion eller som en förlängd arm till IT-ledningen. Tjänsten är det naturliga valet i samband med någon av Elitdatas övriga tjänster.

Elitdatas Helpdesk erbjuder även fjärrsupport eller online support. Vi kan inom några sekunder upprätta en förbindelse till önskad PC eller server via internet och fjärrstyra denna precis som om vi satt framför den. Med detta verktyg kan ni låta en av våra tekniker lösa de flesta problem omgående.

Extern IT avdelning

Extern IT avdelning

Vi har många års erfarenhet av att ta ett helhetsansvar för våra kunders IT funktion och agera extern IT-avdelning.

Att företag outsourcar hela sin IT-funktion blir vanligare för var dag som går. Detta är en trend som gör att företaget i fråga kan lägga sitt fokus där det ska ligga - på sin kärnverksamhet! Av erfarenhet vet vi att personberoende inom IT på företag tenderar att bli en risk, samtidigt som det kan vara svårt att kravställa, säkra SLA och hantera större förändringsarbeten och incidenter internt. Genom att outsourca hela eller delar av sin IT-funktion till oss bidrar vi dels med bredare kompetens och fler tekniker, men även riskminimering, där vi har kapacitet och lång erfarenhet av att leverera hela IT-funktioner.

Vi sköter allt som rör företagets IT-struktur enligt era önskemål, antingen hela eller delar av IT-funktionen. I översynen av ert tjänstebehov arbetar vi proaktivt med strategiska lösningar, med hänsyn till omvärlden, risker och innovation. Vi vet också att organisationer och förutsättningar förändras över tid, därför är alltid våra lösningar skalbara i komplexitet för de förändringar och behov som kan uppstå i er organisation.

Anpassad IT

Tillsammans med er säkrar vi en strategi för organisationen och framtiden. Vi lyssnar till era verksamhetsbehov och skräddarsyr en bra IT-funktion, oavsett er organisations storlek.

Kompetens

Vår styrka är vår kompetens och erfarenhet av att vara proaktiva och innovativa. Våra medarbetare har även lång erfarenhet av att möta kunder, sätta sig in i verksamheter och förstå varje organisations unika behov.

Effektivitet

Effektiv IT kräver en effektiv IT-leverantör. Förändringar av behov i en organisation kan ske snabbt, och vi förstår vikten av att finnas till hands och på kort tid kunna föreslå och implementera både stora och små förändringar.

IT Drift och övervakning

IT Drift och övervakning

Övervakning och drift av företags IT miljöer

Elitdata har en helhetstjänst där vi löpande driftar och övervakar er egen lokalt placerad nätverksutrustning som finns i det lokala nätverket (LAN). Nätverksutrustningen administreras och övervakas centralt från Elitdata. Modeller och antal styrs med hjälp av omfattningen på de nödvändiga lokala anslutningarna/portarna samt den efterfrågande prestanda. Ni som kund väljer själv om ni hyr utrustningen från Elitdata eller äger den i egen regi och att Elitdata endast utför driften av funktionen. Dokumentation och konfigurationsinformation över nätverksmiljön finns centralt hos Elitdata. Även rutiner för nätverksövervakning och larmsystem sparas centralt hos Elitdatas övervakningssystem.

I tjänsten kan det ingå
• Avtalad nätverksutrustning i det lokala nätverket övervakas med automatisk larmhantering, exempelvis via e-post eller SMS
• Felsökning och felhantering på distans
• Förändringshantering och konfigurationsstöd inklusive dokumentation
• Hantering av virtuella nätverk, VLAN
• Hantering av trådlösa nätverk, WLAN
• Dokumentation för åtkomst och administration

Cloud och molntjänster

Cloud/ Molntjänster

Tjänster i ett Privat moln i vårt datacenter eller i det publika molnet?

Molntjänster är ett samlingsnamn för serverkapacitet som inte rent fysiskt är placerad i er organisations lokaler. Det kan vara lagring, processorkraft, funktioner eller programvara.

Med olika typer av molntjänster, skapar man en egen infrastruktur som är tillgänglig, men som även är skalbar i kapacitet och funktioner. Det är ofta ett naturligt steg i optimering av den egna IT-miljön, en process som blir effektiv även för medarbetarna där expansion och förändring kan ske sömlöst.

För oss spelar det ingen roll om tjänsten produceras i våra datacenter eller i molnet, vår ambition är nämligen att hitta en lösning som passar just dig och ditt företag.  Så vare sig vi ska modernisera eller effektivisera din IT så är vår målsättning alltid att skapa den där sköna känslan man får när allting bara fungerar.

Publikt moln

I ett publikt moln lagras allt i molnleverantörens servrar. Strukturen eller gränssnittet är inte unikt för ditt företag utan alla som använder sig av molntjänsten har tillgång till samma modell. Ett publikt moln kan erbjuda både enklare fillagring och mer avancerade företagstjänster. Observera att publikt inte innebär att vem som helst har tillgång till din information. Säkerheten i det publika molnet beror på vilken molnleverantör du väljer. Detta är det självklara valet för en privatperson men även företag använder publika moln men då med en högre säkerhetsklass.

Privat moln

Att använda ett privat moln innebär att du inte har en delad miljö. I ett privat moln kan dina resurser antingen lagras internt på egna servrar eller ligga hostade hos en tjänsteleverantör. Oavsett är det gemensamma att du har en struktur som är skapad endast för ditt företag, även om standardiserade plattformar ofta används. Ofta innebär det att du har en större kontroll över dina resurser och en säkrare plats för din information.

Hybrid-moln

Ett hybridmoln är en blandning av ett publikt och ett privat moln. Du har med detta alternativ möjlighet att själv bestämma vad som ska lagras publikt och vad som ska lagras privat, oftast är konfidentialitets- och säkerhetsnivån det som avgör var man väljer att lagra sina resurser.

Hydrid-IT

Hybrid-IT

Den nya IT-infrastrukturen är hybrid

Molnet i all ära, men alla applikationer kan inte eller bör inte köras i molnet. När en applikation körs lokalt säger man att den körs
”on-premise”. Elitdata kan erbjuda drift och övervakning av lokala ”on-premise” applikationer. Publika, privata och lokala moln-tjänster ska i första hand inte ses som konkurrenter, utan snarare som komplement till varandra. I vissa fall fungerar publika molntjänster bäst, i andra fall är det bättre att välja en av våra tjänster eller en lokal installation.

Att välja rätt IT-lösning är en utmaning för många kunder
Elitdata hjälper er att möjliggöra utnyttjande av hybrid-IT där konsumtion av privata och publika molntjänster kombineras med er egen traditionella och lokala IT-infrastruktur i syfte att skapa en enhetlig miljö mot verksamheten.

Hybrid-IT kombinerar det bästa av två världar
Hybrid-IT kombinerar det som finns på förataget med det som finns i det privata eller publika molnet. Hos oss på Elitdata innebär det att vi bygger ihop teknologin i ert företags befintliga IT miljö med Elitdatas lokala datacenter eller med publika molntjänster. Hybrida IT-lösningar bygger vi i våra egna datacenter men också på plats hos våra kunder.

Trygg och säker användning av molntjänster
De senaste åren har användningen av molntjänster bland företag och organisationer exploderat. Lika stort som intresset är att utnyttja det publika molnet, är osäkerheten kring de legala aspekterna och säkerheten. Vilken information får ligga var och hur fungerar dataintegriteten?

Vi på Elitdata förlänger vår egen IT-infrastruktur med olika publika molnlösningar bl.a. från Microsoft  . Det gör att vi kan bygga hybrida IT-lösningar som drar nytta av enkelheten i det publika molnet, samtidigt som vi erbjuder tryggheten i våra egna IT-miljöer för våra kunders mest kritiska system.

Skalbara IT-kostnader och större affärsflexibilitet
Idag behöver företag och organisationer öka sin flexibilitet för att snabbare möta kraven från kunder, medarbetare, leverantörer eller andra intressenter. Det förutsätter att IT-kostnaderna hålls nere utan att tumma på behovet av tillgänglighet, säkerhet och funktionalitet.

Fördelen med hybrida IT-lösningar är att de kombinerar tryggheten i traditionell och lokal infrastruktur med skalbarheten och enkelheten i publika molntjänster. Organisationer kan snabbt skapa en infrastruktur som stödjer deras affärsinitiativ och IT-investeringarna kan öka i samma takt som verksamheten växer och blir mer lönsam.

Arbetsplats som tjänst

Arbetsplats som tjänst

Datorn är vårt viktigaste arbetsverktyg och är det viktigt att den fungerar och motsvarar användarnas behov

Med Arbetsplats som tjänst sköter Elitdata hela hanteringen av era datorer. Genom att standardisera företagets datorer och applikationer och använda våra effektiva processer och verktyg, får ni en kostnadseffektiv IT-arbetsplatstjänst där vi tar hand om hela livscykeln – från beställning, installation, drift, underhåll och support till avveckling av föråldrad utrustning. Målet är att flytta fokus från tekniken till användarens behov. 

Vi hanterar centralt er klientplattform. Detta innebär att varje användare har en säker och stabil dator där vi proaktivt minimerar incidenter och kontinuerligt håller mjukvara och applikationer uppdaterade. För era användare innebär det färre avbrott genom löpande automatiserat underhåll som inte påverkar det dagliga arbetet. Tjänsten bidrar därmed till en effektiv och IT-säker arbetsplats.

  • Enkel beställning och installation, då vi känner till era specifika behov

  • Proaktiv incidentminimering, färre avbrott för era användare genom ett löpande och automatiserat underhåll av datorerna

  • Vid supportbehov kan Elitdata helpdesk ansluta och felsöka datorn utan att användaren behöver vara närvarande

  • En säkrare dator, vi säkerställer att patchar, program och antivirus hålls uppdaterat, helt utan avbrott för användaren

  • Inventering av mjukvara och hårdvara

  • Månadsrapport med prestanda- och hälsostatus

Trådlöst som tjänst

Trådlöst som tjänst

Trådlöst som tjänst innebär att ni får ett säkert och stabilt trådlöst nätverk på er arbetsplats.

Trådlöst som tjänst innebär att vi centralt hanterar ert Wi-Fi, vilket innebär att ni får en säker och stabil trådlös uppkoppling på arbetsplatsen där vi proaktivt minimerar incidenter och kontinuerligt håller mjukvara uppdaterad. Tjänsten innehåller även gästnätverk, vilket gör det enkelt för era besökare att koppla upp sig utan att det påverkar säkerheten.

Tjänsten anpassas utefter era behov och vi undersöker alltid era arbetslokaler för bästa tänkbara utplacering av accesspunkter och därmed uppnå optimal Wi-Fi-täckning.

•Övervakning av nätverk och accesspunkter
•Uppdatering och underhåll av accesspunkter
•En fast kostnad per månad, enkelt att budgetera

 

Tjänsten passar såväl små som stora kunder som vill ha. Elitdatas upplägg bygger på att ni som kund tjänar på att göra nätverksmiljön så effektiv och modern som möjligt. Att hyra blir kostnadseffektivt och bekvämt och det blir tid över för att ägna sig mer åt kärnverksamheten. Det kan också vara tryggt att veta att kostnaden per månad blir fast och förutsägbar. Ni får ett fast pris, förenklad administration och en enda faktura.

Ni får samma eller högre kapacitet och en hel del på köpet med ny teknik. Det viktigast när vi på IT-Total bygger trådlösa nätverk (Wi-Fi) för våra kunder är att det sker med hög säkerhet och användarvänlig identifiering. Vi hjälper er med att mäta och göra en design som både säkerställer era nuvarande och kommande behov.

Med dagens standarder och kapacitet kan WLAN-lösningar byggas som helt ersätter eller kompletterar det trådade nätverket.

Epost som tjänst

Epost som tjänst

Säkert och fungerande

En säker och fungerande e-post är viktig för de flesta verksamheter. Elitdata tar fullt ansvar för driften av e-postfunktionen och ni betalar bara en fast avgift per konto och månad. Tjänsten baseras på Microsofts Office365/ Exchange online och innehåller full redundans för att maximera tillgängligheten för er som e-post användare. Genom att välja en tjänst där er e-post placeras i en publik molntjänst slipper ni investera i hårdvara och mjukvara. Ni behöver ej heller tänka på risk för avlyssning, eventuella problem/uppdateringar och kan samtidigt dra nytta av fördelen där kostnaden av hårdvara fördelas på många användare vilket ger er som kund en sänkt totalkostnad.

AntiSpam och Antivirus
Det är ett säkerhetshot mot både privat och offentlig sektor då ett enda meddelande kan orsaka stor skada. Ett välfungerande e-postskydd avlastar it-avdelningen och ger förutsättningar för att öka produktiviteten för hela organisationen.

Elitdatas epost tjänster ger dig en molnbaserad e-postsäkerhet med lokal anpassning för bästa möjliga skydd. Du får spamfilter, virusfilter och skydd mot spoofing- och phishingattacker samt utökat skydd mot oönskad svensk reklam.

ClickSmart
ClickSMART skyddar användaren mot att klicka på länkar som leder till skadliga webbsidor. T.ex. kan dessa sidor innehålla phishing och ransomware eller annat skadligt innehåll.


Ett vanligt tillvägagångssätt för IT-brottslingar är att de skickar e-post som innehåller webblänkar som går till tillsynes ofarliga webbsidor. Eftersom länkarna inte än klassats som skadliga släpps meddelandet genom till mottagaren. Efter en period ändras länken och aktiveras för att peka mot t.ex. en phishing site, eller site som laddar ner skadlig kod till mottagaren. När detta upptäcks uppdateras spamfiltren snabbt, men många meddelande har redan nått sina mottagare. 

Arkivering och epostkontunitet
Du kan nu lägga till e-postarkivering till din epost för att snabbt och säkert arkivera organisationens e-post. Tjänsten erbjuder en effektiv och kraftfull sökfunktion för att snabbt och enkelt hitta e-posthistorik och arkiverade mail.

Epostkontinuitetger dig ett fungerande e-postflöde även om din mailserver ligger nere. De anställda kan fortsätta ta emot och skicka e-post via ett webbaserat gränssnitt. Det ger nöjda kunder och medarbetare samt en avlastad IT-avdelning.

Säkerhet

Säkerhet

IT-säkerhetstjänster

Många företag tar onödiga risker genom att inte vara tillräckligt skyddade. När hoten hela tiden växer sig starkare är det tidskrävande att hålla sig uppdaterad om riskerna och de nödvändiga skydden. Det är där Elitdata kommer in. Vi förstår allvaret i de intrång som sker och har kompetensen som krävs för att ta hand om ditt företags IT-säkerhet. Och vi gör det med målet att du inte ska känna dig begränsad – som slutanvändare ska du känna dig maximalt fri och maximalt skyddad på samma gång.

Vi kan göra djupare analyser och stresstest på ert företag. Vi rapporterar direkt till ledningen över ev. brister och förbättringspunkter.

Vi  analyserar kontinuerligt omvärlden, den aktuella hotbilden samt vidtar proaktiva åtgärder för att minska exponeringen och skydda ditt företag. Rådgivning inom området IT- och Informationssäkerhet som hjälper din verksamhet att utveckla långsiktiga planer och strategier samt bedriva ett systematiskt informationssäkerhets-arbete.

Eftersom säkerhetskomponenter som brandväggar, gateways och end-point-säkerhetsprodukter fungerar bra mot vanliga attacker i företagsmiljöer letar allt fler cyberkriminella efter alternativa sätt att gå runt dessa hinder.

Ett sätt är att komma åt och använda giltiga lösenord (och användarnamn). Historiskt sett har hackare fått tillgång till kredentialer genom sårbarheter eller social engineering (t.ex. phishing), men en stigande trend är genom köp på kriminella handelsmarknader i vad som kallas "darknet".

Vi har produkter och tjänster inom brandväggar, antivirus, antispam, skydd mot Kryptovirus, SSL certifikat, VPN tunnlar, 2 vägs autentisering, password manager för enskilda användare och hela organisationer.

 

Backup och restore

Backup och restore

Affärskritisk data och information behöver en tydlig strategi för att säkerställa att den alltid är tillgänglig och inte går förlorad.

Backup och restore som tjänst ger överlägsen säkerhetskopiering och återställning som gör det möjligt att återhämta sig från driftstopp eller katastrofer. Vi kan snabbt och enkelt återställa vad ni behöver, när och där ni behöver det. Backup som tjänst innebär är att er data lagras utanför ert kontor i vårt moderna datacenter. Vår Onlinebackup är en enkel och flexibel backuptjänst som erbjuds över internet. Allt som behöver göra är att installera klientprogramvara på er dator eller server. Klientens inställningar avgör vilken data som ska sparas, hur ofta säkerhetskopiering sker, samt antalet sparade dataversioner.
 

Olika hot
Brand, inbrott, kommunikationsstörningar och strömavbrott. Det finns flera hot mot den egna IT-miljön. Att ha en sekundär driftsplats för lagring, servrar och katastrofstart är därför en avgörande strategi för många verksamheter. Genom att ha er information på en sekundär site i Elitdatas datacenter har ni en nödvändig försäkring och kan därmed vara säker på att den alltid är tryggad.

Fördelar med Backup och restore som tjänst
• Inga investeringsbehov i hårdvara och överkapacitet
• Minskade kostnader, lagring- och backup i Elitdatas Datacenter
• Betala endast för använd GB - lågt pris!
• Skräddarsy efter era behov, onsite hos er eller i Elitdatas datacenter
• Snabbare backup och återställning, minska tiden vid backup och återställning.
• Minskad risk, viktig data på annan plats.
• Oöverträffad prestanda, säkerhet, tillgänglighet. 

Licenser och mjukvara

Licenser och mjukvara

Att hitta rätt programvaror och välja rätt licensavtal kan vara komplicerat

Att hålla ordning på sina licenser kan vara en stökig procedur för många organisationer. Med vår licenshantering slipper ni lägga mycket tid och resurser på att hålla reda på licenser och administrationen kring dessa. Vi håller ordning och reda åt er, samt inventerar, genomför licensaudits mot leverantören och ser till att förnya era licenser i tid. 

Inventering/ rapportering

Har något licensföretag knackat på dörren hos er och vill göra en licensinventering? Har ni ett större avtal och ska genomgå en revision? Eller är det kanske bara allmänt rörigt när det kommer till er licenshantering och innehav?

 

Volymavtal
Vi erbjuder olika licensformer, vad som passar er bäst. Hyra mjukvara genom Office365 eller volymavtal som SPLA eller CSP.

bottom of page